Stredoveký teambuilding

Vrhací stroj, luky, meče a boj o kráľovské milosti – bez klikania!

Stredoveký teambuilding je taká séria hier, kde zúčastnené skupiny (oplatí sa rozdeliť tímy proporcionálne v závislosti od počtu ľudí) musia dosvedčiť, že aj pred 600 rokmi by ustáli svoje miesto.
K tomu treba efektívne narábať so strelnými zbraňami, presne strieľať z luku a okrem efektívneho zmyslu pre cielenie musia dokázať, že spoločnými silami vedia narábať aj s vrhacím strojom.
A áno, budeme jazdiť na koni len trochu inak….

Počas stredovekého teambuildingu sú k dispozícii na pomoc rytieri z rádu svätého Juraja, ktorí počas rytierskeho turnaja ukážu, ako treba používať zbrane a pomáhajú už oblečenými členmi skupín súťažiť čo najefektívnejšie.

Trvanie hry v závislosti od počtu ľudí je 1,5-2 hodiny. Miesto konania hry je Salamon veža, ktorú môžeme poznať z dejiny grófu Drakuly.

V zimnom období realizujeme teambuildingy vo veľkej miestnosti Palotaházu, tiež v autentickom prostredí.